menu
west2519@hotmail.com 089 189 1298
บริการของเรา
งานซิลสกรีน หรือ งานสกรีนบล็อค

ข้อแนนำเกี่ยวกับงานซีลสกรีนหรืองานสกรีนบล็อค

คืองานที่เราเห็นปรกติทั่วๆไปตามท้องตลาด เช่น งานกสรีนเบอร์เสื้อกีฬา งานสกรีนเสื้อยืดตามตลาดนัดทั่วไป 

ข้อดีของงานซีลสกรีน
1.สามารถสกรีนติดผ้าได้ทุกชนิด
2.ราคาถูกหากทำจำนวนมากๆ(30ตัวขึ้นไป)
 
ข้อเสียของงานซีสสกรีน
1.ทำจำนวนน้อยราคาสูง เพราะมีค่าบล็อคสกรีน ค่าบล็อคสกรีนคิดตามจำนวนสีที่ใช้
2.ไม่เหมาะกับงานที่มีจำนวนสีมากกว่า 2-3สี เนื่องจากจะทำงานยากและมักมีปัญหาที่รอยต่อระหว่างสี

 

  

 

  

 

  

 

 
 
© Westgarment.com. All Right Reserved.