menu
west2519@hotmail.com 089 189 1298
บริการของเรา
รับตัดเสื้อพนักงานตามแบบ

เรามทารบดีว่า ภาพลักษณ์ขององค์การ จะดูดี ดูเป็นมืออาชีพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ชุดพนักงานของบริษัทของเรา เพราะเป็นภาพลักษณ์แรกที่ลูกค้าของเราได้พบเห็น เราจึงมีความใส่ใจและพัฒนางานที่จะผลิตและนำเสนอลูกค้าอย่างดี โดยทางเรามีบริการ ออกแบบ และผลิตงานตามแบบของลูกค้าทุกท่าน ด้วยโปรแกรมสร้างแพทเทรินที่มีมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี และมีบริการออกแบบให้ลูกค้าตรวจแบบก่องลงมือผลิตจริง

 

 

 

 

 

 

 
 
© Westgarment.com. All Right Reserved.